Navigation
 
You are here: Home Members Bibliography: Lewi Pethrus
Document Actions

Bibliography: Lewi Pethrus

This is concise bibliographical database of my current research project.

Andström, Bobby

  1966: Profilen Lewi Pethrus. Malmö: Forsberg Förlag.

Björkquist, Curt

  1959: Den svenska pingstväckelsen. Stockholm: Förlaget Filadelfia.

Briem, Efraim

  1924: Den Moderna Pingströrelsen. Stockholm: Svenska Kyrkans diakonistyrelses Bokförlag.

Carlsson, Carl-Gustav

  1990: Människan, Samhället och Guds Grunddrag i Lewi Pethrus Kristendomsuppfattning. Lund: Lunds Universitet.

Enquist, Per Olov

  2001: Lewis Resa. Stockholm: Norstedts Förlag.

Holmberg, Adrian

  1976: Lewi Pethrus. Rätt man på rätt plats i rätt tid. Bromma: Norman.

Holmgren, Andrew August

  1919: Pingströrelsen och dess förkunnelse. Minneapolis, Minn.: S.V. Publ. House.

Hydén, Nils

  1940: Lewi Pethrus. En Ropande Röst i Tiden, Mannen och Verket. Stockholm: Alb. Bonniers Förlag.

Josefsson, Ulrik

  2005: Liv och Över Nog. Den Tidiga Pingströrelsens Spiritualitet. Skellefteå: Artos.

Källmark, Jörgen (ed.):

  1984: Så Minns Vi Lewi Pethrus: En Bok inför Hundraårsdagen av Hans Födelse. Stockholm: Den Kristna Bokringen.

Lindberg, Alf

  1980: Lewi Pethrus religösa ledarskap och teologiska åskådning. In: Tro och Liv. (Nr. 3) (28-33)

  1985: Väckelse, Frikyrklighet, Pingströrelse. Stockholm: Pingstskolornas Skriftserie.

Linderholm, Emanuel

  1924: Om Pingströrelsen, dess Förutsättningar och Uppkomst. Extas, under och apokalyptik i Bibel och nutida svensk folkreligiositet. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.

Lundgren, Ivar

  1973: Levi Pethrus i närbild. Ett intervjusamtal och en bildkrönka. Bergen: Den kristna bokringen.

Pethrus, Lewi

  1958: Samlade Skrifter. 10 Bde. Stockholm: Filadelfia.

Sahlberg, Carl-Erik

  1977: Pingströrelsen och tidningen dagen. Från sekt till kristet samhälle 1907 - 63. Uppsala: Uppsala, University. (Skrifter utg. av Svenska Kyrkhistoriska Föreningen, II26)

  1996: Pingströrelsen, Kyrkorna och Samhället. En Studie Kring Tidningen Dagen 1964-1974. Uppsala: Svenska Kyrkohistoriska Föreningen. (Skrifter / Svenska Kyrkohistoriska Föreningen; 50)

Stenstrand, Bo-Anders

  1983: Pingstväckelsen och den fria församlingen. Stockholm: Filadelfia.

Struble, Rhode

  1982: Den samfundsfria församlingen och de karismatiska gåvorna och tjänsterna. Den svenska pingströrelsens församlingssyn 1907 - 1947. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Sundstedt, Arthur

  1969: Pingstväckelsen, dess uppkomst och första utvecklingsskede. Stockholm: Normans Förlag.

  1971: Pingstväckelsen och dess genombrott. Stockholm: Normans Förlag.

  1971: Pingstväckelsen och dess vidare utveckling. Stockholm: Normans Förlag.

  1972: Pingstväckelsen och dess utbredning. Stockholm: Normans Förlag.

  1973: Pingstväckelsen. En världsväckelse. Stockholm: Normans Förlag.

Söderholm, Gustav E.

  1927: Den Svenska Pingstväckelsens Historia 1907 – 1927. 2 Bde. Stockholm: Förlaget Filadelfia.

Thulin, Henning

  1945: Pingströrelsen. En sociologisk orientering. Stockholm: Förlaget Filadelfia.

Westin, Gunnar

  1920: Samfund och Enhet. En Granskning av Pastor Lewi Pethrus Uppfattning om Kristna Missionsorganisationer. Stockholm: B. & M.’s Bokförlag.

Contributed by:

Tommy Davidsson

Kastelstraat 48, Sint-Pieters-Leeuw, Belgium
University of Birmingham, Continental Theological Seminary
last modified 2007-07-06 10:55